sejm rp
Artykuł

Sprawozdanie z 14 posiedzenia Sejmu 10 kadencji w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2024 r.

Informacje z Sejmu. Naszym celem jest dostarczenie Wam aktualnych informacji na temat nowych ustaw i uchwał podejmowanych na posiedzeniach Sejmu. Rozumiemy, że monitorowanie zmian w prawie może być skomplikowane, dlatego chcemy uprościć ten proces dla Was.

Sprawozdania

 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 209 i 247) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – sprawozdawca poseł Elżbieta Anna Polak.
   
 • Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druki nr 430 i 468) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – sprawozdawca poseł Bartosz Zawieja.
   
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z drugiej strony, sporządzonej w Apii dnia 15 listopada 2023 r. (druki nr 348 i 428) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Anna Wojciechowska.
 •  Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 406 i 467) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – sprawozdawca poseł Maciej Wróbel.
   
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Zaawansowanej umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 2023 r. (druki nr 420 i 429) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Joanna Kluzik-Rostkowska.
   
 • Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów w Warszawie, podpisanej w Nowym Jorku dnia 21 września 2023 r. (druki nr 276 i 456) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Małgorzata Tracz.
   
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 446 i 495) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.
   
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratora Krajowego z dnia 28 maja 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Piotra Wosia (druk nr 484)
  – sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.
   
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 października 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic (druk nr 411)
  – sprawozdawca poseł Jarosław Urbaniak.
   
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Grzegorza Gaży (druk nr 413)
  – sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.
   
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2023 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Grzegorza Gaży (druk nr 414)
  – sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.
   
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 maja 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia (druk nr 461)
  – sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.
   
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Łukasza Konrada Piebiaka z dnia 17 lutego 2021 r. przedłożonego przez adwokata Krzysztofa Wąsowskiego, uzupełnionego w dniu 1 kwietnia 2021 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Katarzyny Lubnauer (druk nr 462)
  – sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.
   
 •  Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 472 i 491) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – sprawozdawca poseł Zofia Czernow.
 • Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2023 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 299 i 313) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poseł Małgorzaty Gromadzkiej.

Pierwsze czytania

 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 410) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Tomasz Zimoch.
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druki nr 419 i 419-A) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Dorota Olko.
   
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 409) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Paweł Śliz.
 •  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 437) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Prezes Rady Ministrów.
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (druki nr 471 i 471-A) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Obrony Narodowej.
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk nr 384) – kontynuacja
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 438) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Joanna Wicha.

Informacje

 • Wybór uzupełniający posła członka Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 465, 466, 489 i 490)
  – sprawozdawca poseł Patryk Jaskulski.
   
 • Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (druk nr 502)
 • Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 488)
 • Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 501)

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Aktywistka, mocno zaangażowana w strajki kobiet i pomoc Ukrainie. Na codzień studentka Logistyki w E-commerce