sejm rp
Sprawozdania z Sejmu

Sprawozdanie z 9 posiedzenia Sejmu 10 kadencji, 10-12 kwietnia 2024

Informacje z Sejmu. Naszym celem jest dostarczenie Wam aktualnych informacji na temat nowych ustaw i uchwał podejmowanych na posiedzeniach Sejmu. Rozumiemy, że monitorowanie zmian w prawie może być skomplikowane, dlatego chcemy uprościć ten proces dla Was.

Najciekawsze zmiany

Media, głównie brzmią o liberalizacji prawa aborcyjnego podczas ostatniego posiedzenia w sejmie. Żeby nie powielać ich, skupimy się na innej ustawie, która przeszła 11 kwietnia. Zmiana Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Pokazuje to dobrą reakcję rządu, na zmieniające się nastroje społeczne względem uchodźców z Ukrainy, jednocześnie rozwiązując dziurę, która była w dotychczasowej umowie.
Obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed Ukraińskim wymiarem sprawiedliwości, pozostawali bezkarni, często stwarzając nowe problemy w Polsce. Zachowanie tych mniej podporządkowanych normom społecznym Ukraińców, często było wykorzystywane do zaogniania opinii społecznej. Dlatego unormowanie przepisów w tym zakresie, na pewno ostudzi niepotrzebne niepokoje. Od dziś, skazańcy z Ukrainy nie będą mogli szukać bezkarności w Polsce.

 • rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie zakończone prace nad ustawą. Treść ustawy tutaj
 • nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – narazie było tylko sprawozdanie rządu. Treść pierwszej ustawy tutaj, drugiej ustawy tutaj
 • wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego – odrzucono
 • poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Odbyło się 1 i 2 czytanie. Po drugim czytaniu komisja kultury i środków przekazu zarekomendowała przyjęcie części proponowanych poprawek. Treść ustawy wraz z uzasadnieniem dostępna pod tym linkiem
 • projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze odbyło się 2 czytanie, po którym komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny postanowiła przyjąć część poprawek. Treść ustawy dostępna pod tym linkiem
 •  projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy – przystąpiono bez poprawek do 3 czytania ustawy. Treść ustawy, w obecnej formie dostępna tutaj
 • 4 ustawy liberalizujące prawo aborcyjne. – Wszystkie skierowano do komisji, ewentualne wnioski o odrzucenie – odrzucono. Można się z nimi po kolei zapoznać pod adresami: tutaj, tutaj, tutaj i tutaj
 • ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – ustawa przeszła do 3 czytania można się z nią zapoznać pod poniższym adresem
 • ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 września 2023 r. – przekazana do 3 czytania – treść ustawy i ratyfikowanego protokołu dostępna tutaj
 • ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw – skierowana do prac w komisji, można ją przeczytać tutaj
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – skierowana do prac w komisji, można ją przeczytać tutaj
 • ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – przekazano prezydentowi do podpisu – Z treścią ustawy gotowej do podpisu można zapoznać się pod tym linkiem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aktywista i Programista. W dzień wyjaśniam błędy w kodzie by wieczorami wyjaśniać to co ukrywają politycy. Działacz społeczny i przedsiębiorca. Duży zwolennik rozwiązań systemowych, które nie ograniczają codziennego życia.