bezpieczeństwo

Karolina Mazurek – Nie pozostawaj obojętnym na CZŁOWIEKA

Migranci na granicy polsko-białoruskiej cierpią przez przemoc i głód. Pushbacki są brutalne i nielegalne. Potrzebna jest pilna pomoc i wsparcie.

Opublikowane w Bernard

Sprawozdanie z 13 posiedzenia Sejmu 10 kadencji w dniach 13 i 14 czerwca 2024 r.

Sprawozdania i pierwsze czytania projektów ustaw, wybory uzupełniające do komisji sejmowych, zmiany w składach komisji.