cyberprzestępczość

Europol

Europol, czyli Europejski Urząd Policji, powstał 1 lipca 1999 roku, aby zwalczać przestępczość międzynarodową w UE. Polska dołączyła do Europolu 1 maja 2004 roku. Europol koordynuje działania policyjne przeciwko terroryzmowi, narkotykom i cyberprzestępczości, współpracując z 27 państwami UE oraz partnerami globalnymi.

Opublikowane w Bernard