legalizacja pobytu

Sprawozdanie z 13 posiedzenia Sejmu 10 kadencji w dniach 13 i 14 czerwca 2024 r.

Sprawozdania i pierwsze czytania projektów ustaw, wybory uzupełniające do komisji sejmowych, zmiany w składach komisji.