Marian Banaś

Sprawozdanie z 14 posiedzenia Sejmu 10 kadencji w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2024 r.

Podczas 14. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2024 roku, zaplanowano pierwsze czytania kilku poselskich i rządowych projektów ustaw, w tym zmian w Kodeksie postępowania karnego oraz ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. W porządku dziennym znalazły się również sprawozdania różnych komisji sejmowych oraz wybory uzupełniające do składu Krajowej Rady Sądownictwa i Komisji Śledczej.