niemiecka okupacja

Akcja Werwolf: Historia i Wpływ na Współczesną Geopolitykę

Czym była Akcja Werwolf? Akcja Werwolf, znana także jako Aktion Werwolf, była brutalną operacją pacyfikacyjno-wysiedleńczą przeprowadzoną przez Niemców na Zamojszczyźnie w 1943 roku. Celem tej akcji było całkowite oczyszczenie terenu z Polaków w celu niemieckiej kolonizacji. Akcja rozpoczęła się w…