sejm

Sprawozdanie z 10 posiedzenia Sejmu 10 kadencji, 24-26 kwietnia 2024

Sprawozdania Informacje i uchwały Pierwsze czytania KurczakAktywistka, mocno zaangażowana w strajki kobiet i pomoc Ukrainie. Na codzień studentka Logistyki w E-commerce

Stanisława Skłodowska: Pytają mnie po co to robię?

Ruszamy z nową serią artykułów i wywiadów poświęconych monitorowaniu władzy oraz roli społeczeństwa obywatelskiego w dzisiejszym społeczeństwie. Społeczeństwo obywatelskie jest niezwykle ważne w kontekście utrzymania przejrzystości, sprawiedliwości i sprawowania władzy. Jest to osoba lub grupa osób zaangażowanych w analizę, dokumentację…

Sprawozdanie z 9 posiedzenia Sejmu 10 kadencji, 10-12 kwietnia 2024

Sejm skupił się na zmianie umowy polsko-ukraińskiej dotyczącej pomocy prawnej, skuteczniej adresując kwestie uchodźców unikających ukraińskiej sprawiedliwości. Również rozpatrywano projekty ustaw, w tym liberalizację przepisów aborcyjnych i ochrony zabytków. Odrzucono wotum nieufności wobec Ministra Kierwińskiego i przekazano nowele do kolejnych czytań.

Komisje Śledcze w Polsce: Kluczowe Narzędzie Demokratycznej Kontroli

Komisje śledcze w Polsce są parlamentarnym narzędziem demokratycznej kontroli, mającym za zadanie wyjaśniać zagadnienia publiczne i zapewniać odpowiedzialność władz. Powoływane przez Sejm zajmują się szczegółowymi dochodzeniami dotyczącymi istotnych wydarzeń. Obecnie działają komisje badające wybory prezydenckie 2020, legalizację pobytu cudzoziemców oraz użycie oprogramowania Pegasus.

Opublikowane w Bernard

Sprawozdanie z 8 posiedzenia Sejmu 10 kadencji, 20-21 marca 2024

Najważniejsze w posiedzeniu Zmiana podatku dochodowego od osób fizycznych Zmiana ta od dawna była przedmiotem intensywnej dyskusji politycznej. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, według wielu polityków znacznie pobudzi przedsiębiorczość w Polsce. Była to jedna z obietnic…

Opublikowane w Bernard

Sprawozdanie z 7 posiedzenia Sejmu 10 kadencji, 6-8 marca 2024

W Sejmie poparto projekt ustawy – Prawo pocztowe oraz przeprowadzono czytania nad ustawą o KRS i uchwale dotyczącej kryzysu konstytucyjnego. Opracowano sprawozdania o Trybunale Konstytucyjnym, Traktacie o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych i rozpatrzono zmiany w kodeksie karnym. Sejm zawnioskował o sankcje za import rosyjskiej żywności i omówił działania rządu wobec protestu rolników oraz utratę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy.

Opublikowane w Bernard