świadek

Fundusz Sprawiedliwości co to jest?

Fundusz Sprawiedliwości, powołany na mocy prawa, stanowi istotne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dla środowiska postpenitencjarne. Poprzez różnorodne działania i dotacje, Fundusz aktywnie angażuje się w promowanie sprawiedliwości i przeciwdziałanie przestępczości w społeczeństwie.