trybunał

Komisje Śledcze w Polsce: Kluczowe Narzędzie Demokratycznej Kontroli

Komisje śledcze w Polsce są parlamentarnym narzędziem demokratycznej kontroli, mającym za zadanie wyjaśniać zagadnienia publiczne i zapewniać odpowiedzialność władz. Powoływane przez Sejm zajmują się szczegółowymi dochodzeniami dotyczącymi istotnych wydarzeń. Obecnie działają komisje badające wybory prezydenckie 2020, legalizację pobytu cudzoziemców oraz użycie oprogramowania Pegasus.

Opublikowane w Bernard

Sprawozdanie z 8 posiedzenia Sejmu 10 kadencji, 20-21 marca 2024

Najważniejsze w posiedzeniu Zmiana podatku dochodowego od osób fizycznych Zmiana ta od dawna była przedmiotem intensywnej dyskusji politycznej. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, według wielu polityków znacznie pobudzi przedsiębiorczość w Polsce. Była to jedna z obietnic…

Opublikowane w Bernard

Sprawozdanie z 7 posiedzenia Sejmu 10 kadencji, 6-8 marca 2024

W Sejmie poparto projekt ustawy – Prawo pocztowe oraz przeprowadzono czytania nad ustawą o KRS i uchwale dotyczącej kryzysu konstytucyjnego. Opracowano sprawozdania o Trybunale Konstytucyjnym, Traktacie o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych i rozpatrzono zmiany w kodeksie karnym. Sejm zawnioskował o sankcje za import rosyjskiej żywności i omówił działania rządu wobec protestu rolników oraz utratę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy.

Opublikowane w Bernard