umowa z ukrainą

Sprawozdanie z 9 posiedzenia Sejmu 10 kadencji, 10-12 kwietnia 2024

Sejm skupił się na zmianie umowy polsko-ukraińskiej dotyczącej pomocy prawnej, skuteczniej adresując kwestie uchodźców unikających ukraińskiej sprawiedliwości. Również rozpatrywano projekty ustaw, w tym liberalizację przepisów aborcyjnych i ochrony zabytków. Odrzucono wotum nieufności wobec Ministra Kierwińskiego i przekazano nowele do kolejnych czytań.